Arbejdsmiljøuddannelsen og COVID-19

Arbejdsmiljøuddannelsen kan nu gennemføres som netbaseret arbejdsmiljøuddannelse, hvor de obligatoriske 4 timers tilstedeværelse erstattes af 4 timers video-konference.

De nye net-baserede arbejdsmiljøuddannelser, hvor de 4 timers tilstedeværelse gennemføres som videokonference (webinar) afholdes:

Klik her for at se datoer.

Prisen er ekstraordinært sat til kun kr. 2.450, (ekskl. moms).

Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal fortsat have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter det er blevet valgt (arbejdsmiljørepræsentanter) eller udpeget (arbejdsledere).

Arbejdstilsynet har tirsdag den 24. marts bekræftet, at dette fortsat er gældende under COVID-19 krisen.

Arbejdstilsynet har derfor givet dispensation til, at de 4 timers tilstedeværelse på den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse kan gennemføres som videokonference.

Virksomheder skal fortsat søge Arbejdstilsynet om dispensation, hvis nye medlemmer af arbejdsmiljøuddannelsen ikke kan gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen senest 3 måneder efter de er valgt (arbejdsmiljørepræsentant) eller udpeget (arbejdsleder).

Få svar på Arbejdstilsynets andre udmeldinger om arbejdsmiljø under COVID-19 på
at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/