Elementær brandbekæmpelse

Virksomheden forebygger og sikrer forholdsregler ved brand. Medarbejderne opnår sikkerhed i samme.

Udbytte

Deltagerne får viden om elementær brandbekæmpelse og bliver i stand til at anvende korrekt slukningsudstyr i konkrete brandsituationer.

Indhold

Teori om ilds opståen, forebyggelse, forholdsregler, anvendelse af korrekt slukningsudstyr mm.

Praktisk ildslukningsøvelse.

(Eventuel i kombination med førstehjælp og/eller evakueringsøvelse)

Målgruppe

Alle medarbejdere.