Forflytninger i plejen

Når medarbejderne gennemfører sikre forflytninger forebygges nedslidning og skader hos medarbejderne, ligesom borgerne oplever en mere sikker og tryg forflytning.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning om personforflytning, forudsætninger for god forflytningsteknik samt forståelse for betydning af samarbejde og vidensdeling mellem kolleger.

Deltagerne kan anvende situationsbestemt og hensigtsmæssig arbejdsteknik.

Indhold

Med udgangspunkt i gældende lovgivning om personforflytning gennemgåes forudsætninger for god forflytningsteknik – hensigtsmæssig arbejdsteknik, relationer mellem hjælper og bruger, samarbejde mellem kolleger og ikke mindst om læring og vidensdeling på arbejdspladsen.

Målgruppe

Forflytningsvejledere, instruktører, arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige ”ildsjæle”.