Forflytningsvejleder uddannelse

Når medarbejderne gennemfører sikre forflytninger forebygges nedslidning og skader. Borgerne oplever en mere sikker og tryk forflytning. Virksomheden får medarbejdere, som kan formidle nyeste teori og praksis om forflytning til kolleger

Udbytte

Deltagerne får kendskab til nyeste viden indenfor forflytningsområdet, herunder forskning, love og regler.

Deltagerne bliver endvidere i stand til at demonstrere og udføre praktiske øvelser med relevante arbejdsteknikker og hjælpemidler.

Endvidere bliver deltagerne efterfølgende i stand til at formidle ovennævnte som forflytningsvejledere for kolleger

Indhold

Grundprincipper for en god forflytning af modum Per Halvor Lunde

Hvilke forflytninger er mest belastende og hvilke indsatser virker bedst (forskning)

Love og regler for området

Systematik i arbejdet vedr. analyse og vurdering af forflytninger, undervisning, hjælpemidler og implementering

Formidling og pædagogik

Praktiske cases med høj overførbarhed til hverdagens forflytninger.

Målgruppe

Udvalgte medarbejdere / Ansatte i social- og sundhedsbranchen (hospitaler, hjemmeplejen og døgninstitutioner), som skal fungere som forflytningsvejleder for en gruppe kollegaer i hverdagen. Det forventes at deltagerne har erfaring og interesse for fagområdet med personhåndtering/mobilisering samt ønsker at formidle sine kompetencer.