Førstehjælp

Virksomheden / arbejdspladsen er klædt på til situationen, hvor det utænkelige og uforberedte sker. En medarbejder, kunde m.fl. falder pludselig om med hjertestop.

Viden og færdigheder om førstehjælp giver tryghed på arbejdspladsen.

Udbytte

Deltagerne bibringes / får genopfrisket viden og færdigheder til at udføre nødvendig og relevant førstehjælp i forskellige uheldssituationer – herunder anvendelse af hjertestarter.

Indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i Dansk Førstehjælpsråds moduler og anbefalinger:

Moduler á 3 timer:

1. Hjerte-lunge-redning

2. Livreddende førstehjælp

3. Førstehjælp ved sygdomme

4. Førstehjælp ved tilskadekomst

5. Genoplivning med hjertestarter (Defibrillator)

6. Vedligeholdelse i førstehjælp

Modulerne kan gennemføres enkeltvis eller flere sammensatte, f.eks:

GRUNDKURSUS, 6 timer (Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende Førstehjælp samt anvendelse af hjertestarter)

GENOPFRISKNINGSKURSUS, 3 timer (Genopfriskning af Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende Førstehjælp og anvendelse af hjertestarter)

SPECIELLE KURSER I FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER – Indhent tilbud

Målgruppe

Alle

Afbestillingsbetingelser:

    Ved .afmelding eller overflytning til andet hold:

  • Senere end 4 uger før kursusstart betales 50% af deltagerprisen.
  • Senere end 2 uger før kursusstart betales 100% af deltagerprisen.
  • Afmelding/flytning til andet hold skal ske skriftligt til AM-Gruppen