Kemisk risikovurdering webinar

Mange virksomheder er godt i gang med at implementere de nye krav til arbejdet med stoffer og materialer, herunder udarbejdelse af den kemiske risikovurdering.

AM-Gruppen afholder nu et gratis webinar-forløb for alle vores kunder, hvor formålet er, at deltagerne får det grundlæggende kendskab til indholdet af og udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering.

Webinaret er opdelt i 3 sessioner.

Webinarerne vil foregår:
1. session om kemisk risikovurdering 1. april.
2. session om kemisk risikovurdering 16. april.
3. session om kemisk risikovurdering 22. april.
Alle 3 dage fra kl. 9.00 -10.00

På den første session vil det overordnede indhold af den kemiske risikovurdering blive gennemgået, herunder hvilke stoffer og materialer som skal vurderes, samt eksempler på arbejdsprocesser som også skal indgå i den kemiske risikovurdering.

På den anden session vil fokus være substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler. Der gives eksempler på hvordan den skriftlige understøttelse (instruktionen) kan udformes.

På den tredje session vil fokus være både den mundtlige og skriftlige instruktion af ansatte, samt de øvrige systematiske arbejdsmiljøindsatser, som knytter sig til den kemiske risikovurdering.

Det er gratis for alle kunder at deltage i webinaret.