Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen og COVID-19

Arbejdsmiljøuddannelsen kan nu gennemføres som netbaseret arbejdsmiljøuddannelse, hvor de obligatoriske 4 timers tilstedeværelse erstattes af 4 timers video-konference.

De nye net-baserede arbejdsmiljøuddannelser, hvor de 4 timers tilstedeværelse gennemføres som videokonference (webinar) afholdes:

Torsdag den 18. juni kl. 08:00 – 12:00 (ledige pladser)

Torsdag den 25. juni kl. 08.00 – 12:00 (ledige pladser)

Torsdag den 2. juli kl. 08:00 – 12:00 (ledige pladser)

Torsdag den 9. juli kl. 08:00 – 12:00 (ledige pladser)

Online tilmelding klik her

Prisen er ekstraordinært sat til kun kr. 2.450, (ekskl. moms).

Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal fortsat have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter det er blevet valgt (arbejdsmiljørepræsentanter) eller udpeget (arbejdsledere).

Arbejdstilsynet har tirsdag den 24. marts bekræftet, at dette fortsat er gældende under COVID-19 krisen.

Arbejdstilsynet har derfor givet dispensation til, at de 4 timers tilstedeværelse på den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse kan gennemføres som videokonference.

Virksomheder skal fortsat søge Arbejdstilsynet om dispensation, hvis nye medlemmer af arbejdsmiljøuddannelsen ikke kan gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen senest 3 måneder efter de er valgt (arbejdsmiljørepræsentant) eller udpeget (arbejdsleder).

Få svar på Arbejdstilsynets andre udmeldinger om arbejdsmiljø under COVID-19 på at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Tag arbejdsmiljøuddannelsen som netbaseret uddannelse

  •  Spar penge
  •  Effektiv læring
  •  Fleksibel uddannelsen når du har tid
  •  Løbende sparring med arbejdsmiljøundervisere
  •  3 opstartssteder i Danmark

Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse indledes med 4 timers tilstedeværelses undervisning for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via den netbaserede læringsportal, hvor der skal løses et antal opgaver indenfor 7 uger. Uddannelsen skal gennemføres indenfor en periode på mindst 3 og maksimalt 7 uger. Som led i uddannelsen skal deltageren derudover løse mindst en opgave, som omfatter gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads.

Målgruppen er medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen som har tilstrækkelige it-kundskaber samt afgang til de fornødne tekniske faciliteter.

Undervisningsformen på tilstedeværelses delen veksler mellem korte oplæg fra underviseren, gruppearbejde samt fremlæggelse i plenum.

Pris pr. deltager kr. 3.325,- excl. moms.

Vi udbyder netbaseret arbejdsmiljøuddannelse i byerne Kolding, København og Århus.

Se datoer og steder på online tilmelding:
Online tilmelding klik her

Ved yderligere spørgsmål omkring uddannelsen er I meget velkommen til at kontakte AM-Uddannelsen.