Psykisk førstehjælp

Virksomheden kan etablere et internt her og nu beredskab, som kan træde til i tilfælde af alvorlige ulykker, stress eller traumesituationer. Virksomheden forebygger langvarigt sygefravær blandt medarbejdere, som på en eller anden måde har været udsat for en stress situation og/eller noget traumatisk.

Udbytte

 Deltagerne får viden om psykisk førstehjælp samt kan erkende de umiddelbare og almindelige reaktioner i forbindelse med ulykker, krise- og stresssituationer.

Deltagerne kan vurdere nødvendige førstehjælps initiativer, hvornår professionel hjælp er nødvendig og gennemføre de første førstehjælpsinitiativer – herunder gennemføre samtaler med berørte personer.

Indhold

Psykisk førstehjælp i forbindelse med ulykker

Naturlige relationer i forbindelse med at være blevet udsat for en ulykke eller voldsom situation

Krise- og stressreaktioner

Kommunikation og samtaleteknik i vanskelige situationer

Hvad kan vi gøre som kolleger og leder?

Professionel hjælp, hvornår?

Psykisk beredskabsplan

Målgruppe

Alle, ledere, medarbejdere med vedligeholdt førstehjælpskurser, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen m.fl.