Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

AM-Gruppen har sammensat
en spændende dag, som er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og
andre, der ønsker at blive opdateret på arbejdsmiljøet.

Dagen, der afvikles både i nord og i syd, består af en fælles opstart og en fælles afslutning.
Her imellem opdeles dagen i parallelle workshops med forskelligt fagligt indhold for at give
alle mulighed for at vælge specifikt efter interesse og behov.