Webinar

Lovlister og lovbasen

Som en del af WORXS har lovbasen oplevet rivende udvikling og AM-Gruppen vil derfor gerne invitere til et gratis webinar, hvor vi fortæller mere om, hvad lovbasen kan og hvordan den kan hjælpe dig.

Lovbasen hjælper bl.a. virksomheder med, at holde dem opdateret på gældende lovgivning og dokumentering af efterlevelse af relevant lovgivning.

Webinaret er opdelt i 2 sessioner.

Webinarerne vil foregå:
2. session om Brug af lovbasen den 25. september Tilmeld
Alle dage fra kl. 13.00 -14.00

Sikker adfærd

Mini-kurser (tidligere rådgivermøder) afholdes i andet halvår som webinar.

Det er gratis at deltager i mini-kurserne.

Mini-kurser i andet halvår afholdes som webinar med emnet sikker adfærd:

Webinar 1 den 18. november kl. 14.30 – 15.30. Tilmeld her
– hvordan kan observationer og registrering af nærved-ulykker give bedre sikkerhed?
– eksempler på tavlestyring

Webinar 2 den 25. november kl. 14.30 – 15.30. Tilmeld her
– hvordan kan sikkerhedsrunderinger anvendes til at skabe sikkerhed og bedre kvalitet?
– hvordan kan tilsyn og eftersyn dokumenteres?

Kemisk risikovurdering

Mange virksomheder er godt i gang med at implementere de nye krav til arbejdet med stoffer og materialer, herunder udarbejdelse af den kemiske risikovurdering.

AM-Gruppen afholder endnu en gang vores gratis webinar-forløb for alle vores kunder, hvor formålet er, at deltagerne får det grundlæggende kendskab til indholdet af og udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering.

Webinaret er opdelt i 3 sessioner.

Webinarerne vil foregå:
1. session om kemisk risikovurdering den 23. september Tilmeld
2. session om kemisk risikovurdering den 1. oktober Tilmeld
3. session om kemisk risikovurdering Den 22. oktober Tilmeld
Alle 3 dage fra kl. 9.00 -10.00

På den første session vil det overordnede indhold af den kemiske risikovurdering blive gennemgået, herunder hvilke stoffer og materialer som skal vurderes, samt eksempler på arbejdsprocesser som også skal indgå i den kemiske risikovurdering.

På den anden session vil fokus være substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler. Der gives eksempler på hvordan den skriftlige understøttelse (instruktionen) kan udformes.

På den tredje session vil fokus være både den mundtlige og skriftlige instruktion af ansatte, samt de øvrige systematiske arbejdsmiljøindsatser, som knytter sig til den kemiske risikovurdering.

Det er gratis for alle kunder at deltage i webinaret.

Tags: