Webinar

WORXS og AM-gruppen tilbyder en lang række gratis webinarer inden for arbejdsmiljø, således din virksomhed kan overholde pågældende lovgivning og forbedre jeres sikkerhed.

AM-Gruppen har sat strøm til rådgivermappen med WORXS

Vi har samlet alle vores værktøjer til styring af arbejdsmiljøet på én platform.

Portalen har gennemgået en betydelig opdatering og mange nye muligheder er blevet tilføjet, således du får en række nye og værdifulde redskaber til styring af arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Derfor vil vi gerne indbyde til et gratis webinar, hvor vi informerer om de første 3 menuer i WORXS – Generelt, Indberetninger og Arbejdsmiljø.

Menuen Generelt indeholder sider til oprettelse af aktiviteter, generering af en samlet arbejdsmiljørapport, oprettelse af arbejdsmiljøorganisation, oprettede sager og handleplaner, statistik mm.

I menuen Indberetninger oprettes observationer, nærved ulykker og ulykker med og uden fravær. Ulykker med fravær skal dog stadig anmeldes på virk.dk EASY.

Indberetninger af observationer og nærved ulykker kan hurtigt og nemt ske med WORXS appen direkte i WORXS databasen.

Menuen Arbejdsmiljø indeholder sider til udarbejdelse af årlig arbejdsmiljødrøftelse, registrering af uddannelser, runderinger med eller uden brug af tjeklister, eftersyn, beredskabsplaner, politikker, årshjul, betjeningsvejledning mm.

Svarer stort set til indholdet i den fysiske Rådgivermappe, som AM-Gruppen har udviklet for længe siden og givet til mange af vores kunder.

Webinaret afholdes 2 gange endnu i løbet af 2021:

Fredag d. 20.08 kl. 11.00 – 12.00  Tilmeld
Fredag d. 26.11 kl. 11.00 – 12.00  Tilmeld

Kemisk risikovurdering

WORXS indbyder til et webinar forløb om kemisk risikovurdering. Forløbet er udarbejdet med udgangspunkt i at-vejledning om arbejde med stoffer og materialer, og de første 3 sessioner kan med fordel tilbydes medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Den fjerde session er målrettet abonnenter, som anvender WORXS til den kemiske risikovurdering, men kan med fordel også bruges til dem som er interesseret i at digitalisere og automatisere den kemiske risikovurdering.

Webinarerne vil foregå:
1. session om kemisk risikovurdering – Onsdag d. 2.06 Tilmeld
2. session om kemisk risikovurdering – Fredag d. 11.06 Tilmeld
3. session om kemisk risikovurdering – Fredag d. 18.06 Tilmeld
4. session om kemisk risikovurdering – Fredag d. 25.06 Tilmeld
Alle 4 dage fra kl. 11.00 -12.00

Session 1 – den kemiske risikovurdering

 • Hvorfor skal der udarbejdes kemisk risikovurdering?
 • Hvilke stoffer og materialer skal vurderes?
 • Hvad er der det for nogle arbejdsprocesser som skal risikovurderes?
 • Hvordan kan indholdet af en kemisk risikovurdering se ud?

På den første session vises eksempler på stoffer og materialer som skal vurderes, og det forklares hvorfor stoffet er omfattet af kravene omkring kemisk risikovurdering, samt eventuel skriftlig understøttelse. Der vises endvidere eksempler på arbejdsprocesser uden kemiske produkter, som også skal indgå i den kemiske risikovurdering.

Session 2 – STOP-princippet

 • Hvorfor eliminere og substituere?
 • Hvad er STOP-princippet?
 • Hvordan kan substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler indarbejdes i den kemiske risikovurdering?

På den anden session vil fokus være STOP princippet. Eliminering og substitution til mindre farlige produkter, gennemgås, og der giver eksempler på produkter som kan substitueres og hvordan der arbejdes frem mod mindre farlige produkter og arbejdsprocesser.

Session 3 – instruktion og oplæring

 • Hvorfor både mundtlig instruktion og skriftlig understøttelse?
 • Hvad er kravene til mundtlig og skriftlig instruktion?
 • Hvilke systematiske arbejdsmiljøindsatser knytter sig til den kemiske risikovurdering?
 • Hvordan kan den mundtlige og skriftlige instruktion udformes?

På den tredje session vil fokus være både den mundtlige og skriftlige instruktion af ansatte. Der gives eksempler på, hvordan den mundtlige instruktion kan udformes og gennemføres, ligesom der gives eksempler på udformningen af den skriftlige understøttelse og instruktion.

Session 4 – den kemiske risikovurdering – serveret på et sølvfad

 • Hvordan kan de systematiske arbejdsmiljøindsatser dokumenteres med WORXS?
 • Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen kortlægge anvendelsen af produkter?
 • Hvordan gennemføres risikovurderinger af arbejdsprocesserne med WORXS?
 • Hvordan kan WORXS anvendes til substitution og skabe løbende forbedringer?
 • Hvordan indarbejdes observationer, nærved-ulykker og APV i den kemiske risikovurdering?
 • Hvordan kan al dokumentation samles i én automatisk generet rapport?

På den fjerde session viser vi, hvordan den kemiske risikovurdering kan gennemføres og dokumenteres i WORXS. VI viser hvordan de systematiske indsatser kan beskrives og dokumenteres, samt hvordan oprettelsen af de forskellige produkter fører til automatisk generering af alle de lister som er beskrevet i at-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer. Der gives endvidere eksempler på udarbejdelsen af risikovurderinger, hvor der ikke indgår kemiske produkter – men som skal medtages i den kemiske risikovurdering.

Arbejdsprocesser

Vi inviterer til gratis webinar om arbejdsprocesser, hvor du får brugbar viden om arbejdsmiljølovgivningen og ikke mindst de krav, der bliver stillet dig som arbejdsgiver. Samtidigt får du vejledning til, hvordan du dokumenterer arbejdsprocesser i WORXS, og gør processen overskuelig og håndterbar.

Vi glæder os til at se dig på webinaret torsdag d. 17. juni kl. 10:00-10:45. Tilmeld dig her!

Tags: