Webinar

Kemisk risikovurdering

Mange virksomheder er godt i gang med at implementere de nye krav til arbejdet med stoffer og materialer, herunder udarbejdelse af den kemiske risikovurdering.

AM-Gruppen afholder endnu en gang vores gratis webinar-forløb for alle vores kunder, hvor formålet er, at deltagerne får det grundlæggende kendskab til indholdet af og udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering.

Webinaret er opdelt i 4 sessioner.

Webinarerne vil foregå:
4. session om kemisk risikovurdering(Sidste del i forrige forløb) den 11. december Tilmeld
Fra kl. 11.00 -12.00

1. session om kemisk risikovurdering den 15. Januar Tilmeld
2. session om kemisk risikovurdering den 22. Januar Tilmeld
3. session om kemisk risikovurdering den 29. Januar Tilmeld
4. session om kemisk risikovurdering den 5. februar Tilmeld
Alle 4 dage fra kl. 11.00 -12.00

På den første session vil det overordnede indhold af den kemiske risikovurdering blive gennemgået, herunder hvilke stoffer og materialer som skal vurderes, samt eksempler på arbejdsprocesser som også skal indgå i den kemiske risikovurdering.

På den anden session vil fokus være substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler. Der gives eksempler på hvordan den skriftlige understøttelse (instruktionen) kan udformes.

På den tredje session vil fokus være både den mundtlige og skriftlige instruktion af ansatte, samt de øvrige systematiske arbejdsmiljøindsatser, som knytter sig til den kemiske risikovurdering.

Som noget nyt har vi lavet en fjerde session, som har emnet kemisk risikovurdering – serveret på et sølvfad.

Det er gratis for alle kunder at deltage i webinaret.

Sikker adfærd

Mini-kurser (tidligere rådgivermøder) afholdes i andet halvår som webinar.

Det er gratis at deltager i mini-kurserne.

Mini-kurser i andet halvår afholdes som webinar med emnet sikker adfærd:

Nye datoer kommer senere.

Webinar 1 kl. 14.30 – 15.30.
– hvordan kan observationer og registrering af nærved-ulykker give bedre sikkerhed?
– eksempler på tavlestyring

Webinar 2 kl. 14.30 – 15.30.
– hvordan kan sikkerhedsrunderinger anvendes til at skabe sikkerhed og bedre kvalitet?
– hvordan kan tilsyn og eftersyn dokumenteres?

Tags: