Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag om året. Arbejdsmiljøorganisationen fastlægger selv, f.eks. i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvilke kompetencer det er nødvendigt at tilføre medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen gennem den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Der er brug for en bred faglig viden, erfaringer og gode praktiske redskaber, når man arbejder med arbejdsmiljø på de forskellige virksomheder. Derfor har AM-Gruppen sammensat en spændende dag, som er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre, der ønsker at blive opdateret på arbejdsmiljøet.

Dagen, der afvikles både i nord og i syd, består af oplæg om strategi i arbejdsmiljøorganisationen og valgfrie workshops efter frokost.

Program:

 • Fælles oplæg omkring strategier i arbejdsmiljøorganisationen – første del
  • Analyse og kortlægning af sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Visioner for arbejdsmiljøorganisationens sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Workshops omkring strategier i arbejdsmiljøorganisationen
  • Fælles oplæg omkring strategier i arbejdsmiljøorganisationen – anden del
  • Gennemførelse af den strategiske proces
 • Udvikling af løsninger tilpasset de strategiske mål
 • Valgfrie workshops efter frokost:
  • APV i et strategisk perspektiv
  • Strategisk implementering af nye krav om stoffer og materialer
  • Strategisk udvikling af den gode trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Systematisk oplæring af instruktioner i brugen af maskiner mv.
 • Fælles oplæg omkring strategisk kompetence udvikling og evaluering af strategiske mål og processer
 • Evaluering af dagen

Dagen er tilrettelagt så alle indlæg og workshops har fokus på udvikling og implementering af strategi for arbejdsmiljøorganisationen.

Alle deltagere får udleveret bogen: Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Deltagerne får efter suppleringsdagen mulighed for at deltage i et 8 ugers e-læringsforløb omkring arbejdsmiljøorganisationens det strategiske arbejde til reduceret pris.

Pris:
Prisen pr. deltager kr. 1.895,- excl. moms.

Tilmelding:
Vejen Idrætscenter, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen. Den 26. august kl. 08.00 – 15.30. Aflyst
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå. Den 2. september kl. 08.00 – 15.30. Aflyst

Alle supplerende uddannelser kan tages som firmakurser.

Afbestillingsbetingelser:

  • Ved .afmelding eller overflytning til andet hold:
 • Senere end 4 uger før kursusstart betales 50% af deltagerprisen.
 • Senere end 2 uger før kursusstart betales 100% af deltagerprisen.
 • Afmelding/flytning til andet hold skal ske skriftligt til AM-Gruppen

Kontakt for tilbud på ovenstående
Tlf: 70 107 706
e-mail: tilmeld@am-uddannelsen.dk